söndag 22 november 2009

Sydafrikas vinindustri 350 år

av TOR BILLGREN

1652 etablerade Holländska ostindiska kompaniet en station på Afrikas sydvästspets för proviantering och vila för sina fartygsbesättningar. Den förste kommendanten var fartygsläkaren Jan van Riebeek, och 1655 lät han plantera de första vinrankorna i kolonin. Den 2 februari 1659 pressades de första druvorna och det är detta 350-årsjubileum som firas i år. Van Riebeek introducerade också slaveriet i kolonin, vilket kom att utgöra stommen i kap-ekonomin fram till att det avskaffades 1838.

Vinet som producerades de första decennierna var av mycket låg kvalitet, men tillverkningen fick ett uppsving 1688, när franska hugenotter invandrade på flykt undan religionsförföljelsen i hemlandet.

På 1800-talet blev det söta, vita vinet från Constantia utanför Kapstaden mycket populärt i Europa. 1811 framhävde Jane Austen dess ”helande krafter för svikna hjärtan” i Förnuft och känsla. Napoleon Bonaparte lät skeppa över tusen liter till sin fångenskap på S:t Helena. Det sägs ha varit det enda han önskade på sin dödsbädd. 1822 översteg den sydafrikanska vinexporten värdet av alla andra produkter tillsammans, men i slutet av seklet drabbades landet liksom resten av världen av vinlusen och stora delar av odlingarna förstördes.

1948 segrade nationalpartiet i valet och införde apartheid. Sydafrika isolerades och bojkottades av stora delar av världen. Vinbönderna levde i en skyddad verkstad, där det dåvarande statliga monopolet garanterade dem ersättning för produktionen. När apartheid avskaffades i början av 90-talet var industrin i uselt skick. Kunskaperna var dåliga, vinrankorna av fel sort och ryktet skamfilat såväl när det gällde kvalitet som etik. Under de senaste tio åren har exporten exploderat och idag är Sydafrika världens nionde största vinproducent.

Publicerad i Sydsvenskans söndagsbilaga den 22 november 2009

Inga kommentarer: