fredag 17 december 2010

Lucka 17: Val

text & bild TOR BILLGREN


The Whale Crier i Hermanus. Valtutaren. Han blåser i ett stycke torkat sjögräs (kelp) – inte för att locka till sig valarna, utan för att ange i vilken riktning de kan siktas.


Southern Right Whale utanför Hermanus.

Juni-november är det valsäsong i Sydafrika. Den främsta platsen för valskådning är Hermanus på sydkusten, där de väldiga djuren ofta ligger alldeles vid klippkanten och frustar. Men man kan också se dem False Bay, öster om Kaphalvön. Det vanligaste är att de ligger alldeles i ytan och mest liknar stenar, eller står vertikalt i vattnet och sticker upp huvudet. Men har man tur bjuder de på lite konster också.

Den vanligaste arten är rätval – Right Whale – vars främsta kännetecken är att den inte har någon ryggfena. Den fick namnet rätval för att den var "rätt" val att jaga, eftersom den inte är särskilt snabb. Ett lätt byte, med andra ord.

Inga kommentarer: