tisdag 19 juli 2011

Den demokratiska grundtonen

av TOR BILLGREN

"Två steg framåt och ett bak.” Med denna enkla och träffande figur avrundade Sveriges Radios förra Afrikakorrespondent Margareta Svensson sin föreläsning om Sydafrika i förra veckan. Hon talade på ett fullsatt Backåkra, inbjuden av den lokala FN-föreningen.

Riktningen är viktig att hålla i minnet eftersom nyheterna från Sydafrika ofta är så negativa. Inget konstigt med det – det är ju negativa händelser som är nyheter, det är dem man rapporterar om. Därför vill jag passa på att nämna en av många positiva saker som har ägt rum i landet nyss: kommunvalet i mitten av maj. Valdeltagandet var rekordhögt, det förekom inget våld, tekniken fungerade och valresultatet redovisades snabbt.

Valkommissionens chef Pansy Tlakula höll en euforisk presskonferens där hon närmast framstod som cool superhjälte och avslutade med ett tacktal värdigt en Oscarsvinnare. Jag har aldrig upplevt en så konkret känsla av demokrati som något vackert. Denna folkligt förankrade demokratiska grundton är egentligen viktigare att känna till än mycket av den korruption, kriminalitet och fattigdom som brukar prägla rapporteringen från landet.

Publicerad i Sydsvenskan den 19 juli 2011

Internationell domstol upplöst i det tysta

av TOR BILLGREN

Idag är det dagen för världsomfattande rättvisa, som uppmärksammar grundandet av internationela brottmålsdomstolen i Haag den 17 juli 1998. Och internationell rättsskipning är förvisso högaktuell just nu, inte bara genom processerna mot Ratko Mladic och diverse khmerledare, utan också kravet från Human Rights Watch i veckan om att ställa George W Bush till svars för att ha godkänt tortyr som förhörsmetod.

Därför är det frapperande att upplösandet av just en internationell domstol har mötts av total tystnad i Sverige. Jag talar om samarbetsorganisationen i södra Afrika, SADC:s, tribunal, som lades ned i maj i år. Detta för att SADC-ledarna var missnöjda med en dom från 2008, som slog fast att landägare som förlorat egendom i samband med de kontroversiella landinvasionerna i Zimbabwe under 00-talet har rätt till kompensation - något som går emot president Mugabes linje.

Upplösandet är ett exempel på en oroande trend i regionen, där regeringarna - som alltför ofta sammanfaller med befrielserörelsepartierna - vidtar demokratiskt tvivelaktiga åtgärder för att skydda ledarna och eliten från kritik och brottsmisstankar. Lagförslagen i Sydafrika om inskränkt offentlighetsprincip och inrättandet av en särskild mediedomstol är andra exempel.

Publicerad i Sydsvenskan den 17 juli 2011