tisdag 7 december 2010

Lucka 7: Klickljud

av TOR BILLGREN

Av Sydafrikas 11 officiella språk är det framförallt zulu och xhosa som använder klickande konsonanter. Dessa måste man behärska, framför allt för att kunna uttala namn korrekt.


Mikiam Makeba: "Click song"

Det finns huvudsakligen tre typer av klick:

X, x
Lateralt klick, med kinden mot tänderna, som när man manar en häst.

Exempel
isiXhosa (språket xhosa, uttal i länken)
ukuxabana ("gräl" på zulu)
ubunxele ("vänsterhänthet" på zulu)

Q, q
Palatalt, med tungan mot främre gommen (det som Miriam Makeba demonstrerar i "Click song").

Exempel
Qaqambile (namn, uttal i länken)
umqombothi (traditionellt zulu-öl)
Qunu (Nelson Mandelas uppväxtplats)

C, c
Dentalt, med tungan mot övre framtänderna, som när man uttrycker besvikelse på svenska, "ts"

Exempel
Ncaca (namn, uttal i länken)
iculo ("sång" på zulu)
Cele (polischefens efternamn. Heter Beki Cele)

Klicken har sitt ursprung i språken som talades av ursprungsbefolkningen i södra Afrika, khoi- och sanfolken. De hade för övrigt även andra sorters klick (pussljud etc).

Notera att ovan nämnda bokstäver inte per automatik innebär klick i sydafrikanska språk. Namnet på landets bostadsminister, Tokyo Sexwale, är t.ex. klicklöst, eftersom det varken är zulu eller xhosa, utan sepedi. Hans x uttalas mer som tyskans ch i "Ach du lieber Augustin".

Inga kommentarer: