onsdag 9 april 2014

Två afrooptimistiska böcker recenseras

av TOR BILLGREN

Erika Bjerstam
Det nya Afrika
Weyler

Sten Rylander
Afrika vänder
Historiska Media

Jag recenserade ovanstående böcker i Sydsvenskan den 9 april 2014. Det är mycket glädjande att det kommer så mycket positiva berättelser från afrikanska länder just nu. Men jag hade gärna sett att författarna på något sätt nämnde (i positiva eller negativa ordalag) de senaste årens forskning om jordreformen i Zimbabwe

"Det är synd att berättelsen om Zimbabwes jordreform inte anses passa in i böcker som handlar om alternativa bilder av Afrika. Jag antar att det beror på att metoderna var förkastliga. Men betyder det att man måste bortse från resultaten?"

Recensionen ligger i sin helhet här.