tisdag 2 november 2010

Homoförbud diskuteras nu även i Kongo-Kinshasa

av TOR BILLGREN

I Kongo-Kinshasa samlar just nu parlamentsledamoten Ejiba Yamapia stöd för ett lagförslag som syftar till att förbjuda särskilda "onaturliga sexuella handlingar", däribland samkönade relationer, skriver Afrol News. Yamapia säger sig främst ha fått stöd för förslaget från kvinnliga ledamöter, som menar att homosexualitet "inte är förenligt med afrikansk kultur", en hållning som delas av ledande politiker i länder som Zimbabwe, Malawi, Uganda and Kenya.

Enligt Ejiba Yamapias förslag skulle praktiserande homosexuella kunna dömas till fängelse och böter. Han är dock inte oemotsagd i parlamentet. Flera ledamöter kritiserar förslaget för att det "kränker individens konstitutionella rättigheter" och går emot den allmänna trenden att öka de individuella och mänskliga rättigheterna i Kongo-Kinshasa.

Inga kommentarer: