fredag 6 november 2009

Sydafrika tar emot lika många asylsökande som EU

av TOR BILLGREN

Ekots sajt nämns liksom i förbigående att Sydafrika tar emot ungefär lika många asylsökande som EU:s 27 medlemsstater tillsammans...

Migrationsminister Tobias Billström vill ha en gemensam asylpolitik i hela Europa så att alla flyktingar ska få samma mottagande oavsett vilket land man kommer till.

Internationellt sett är det dock mycket långt kvar tills bördorna fördelas lika. Sydafrika får till exempel ensamt ta emot ungefär lika många asylsökande som EU:s 27 medlemsstater gör tillsammans.

Hans ten Feld, säger att det är viktigt att det perspektivet inte glöms bort. Europa håller inte på att svämma över av flyktingar, säger han.

Inga kommentarer: