måndag 21 mars 2011

Organisation söker rättvisa åt offer för massakrer i Zimbabwe

av TOR BILLGREN

Den regimkritiska zimbabwiska tidningen Newsday berättar idag om Garcom, en organisation som jobbar med att uppmärksamma Gukurahundi. Det är namnet på den militära operation som premiärminister Robert Mugabe initierade i norra delarna av provinsen Matabeleland 1983, för att försvaga det rivaliserande partiet ZAPU och undertrycka den etniska minoriteten Ndebele. Operationen utfördes av den så kallade Femte Brigaden, som under början av 80-talet tränats av nordkoreanska militärer, och tilläts härja vilt i provinsen. Under operations första sex veckor dödades över 2000 civila, oftast i form av offentliga massavrättningar.

Så här berättar ordföranden Effie Ncube om Garcom, som står för Gukurahundi Atrocities Redress Mechanism:
– We are carrying out international advocacy where we are lobbying the international community to ensure that these atrocities are recognised and the perpetrators brought to book.
– We are [also] trying to make sure that they are involved in getting the story told. An example is the setting up of the Balagwe monumental site as a way of remembering the massacred.

Femte Brigaden leddes av överste Perence Shiri, Robert Mugabes kusin, som idag är chef över Zimbabwes flygvapen (AFZ). Massakrerna var välkända för världssamfundet, men eftersom så mycket prestige och kraft hade lagts i att förorda och hylla Mugabe som Zimbabwes hopp, uteblev reaktionerna. Att fördöma honom ansågs besvärligt.

Inga kommentarer: