tisdag 19 oktober 2010

Kontroversiella gatunamn under lupp i Sydafrika

av TOR BILLGREN

Radioinslag sänt i OBS i P1 den 19 oktober 2010

Påannons
Leningrad blev S:t Peterburg igen och Stalinstrasse i Berlin blev Karl Marx Allee. Att byta namn på städer och offentliga platser kan vara ett sätt att lägga ett smärtsamt historiskt kapitel bakom sig. Ett land där detta har varit särskilt aktuellt de senaste decennierna är Sydafrika, där flera städer, gator och torg som burit namn efter kolonial- och apartheidtidens personligheter har döpts om.

Men vägen till ett namnbyte är komplicerad, kontroversiell och inte minst kostsam. I Kapstaden har frågan stötts och blötts av stadens ledning i två omgångar de senaste tio åren. Och just nu är frågan uppe för en tredje gång. Tor Billgren har följt debatten på plats.

Inslag
Jag blev förvånad första gången jag såg att namn som HF Verwoerd och DF Malan fortfarande finns på gatskyltar i Kapstaden. Malan var den förste apartheidpremiärministern – för övrigt född på den kända vingården Allesverloren – och Verwoerd var den tredje, och den som la den akademiska grunden för apartheidsystemet. Vid infarten till stadskärnan finns även en gata uppkallad efter Oswald Pirow – försvarsminister på 30-talet och övertygad nazist.


Hendrik Frensch Verwoerd (1901-1966).
Apartheids huvudsaklige arkitekt. Premiärminister
från 1958. Knivmördades i parlamentet.


Ja, när det gäller namn och beteckningar som dessa är det inte många som protesterar mot ändringsplanerna. Man behöver inte vara färgad eller svart för att bli illa till mods av att köra på en väg uppkallad efter en politiker som ville införa nazidiktatur i Sydafrika.

Men hur långt kan man gå i strävan att rensa ut det förflutnas ondska och obekvämligheter? Och i vilken utsträckning är det önskvärt?

Den stad som gått längst i det här är Durban på östkusten, där man 2008 avskaffade ett hundratal brittiska gatunamn och ersatte dem med personligheter från kampen mot apartheid, övervägande ANC-aktivister. Jag var där förra julen, och upptäckte alltför sent att min Durbankarta var från 2006, vilket gjorde det omöjligt att hitta till Victoria Embankment, där mitt hotell skulle ligga. Men till slut kom jag fram till Margret Mncadi Avenue och hittade rätt. Drottning Victoria hade fått maka på sig till förmån den första ordföranden för ANC:s kvinnoförbund i KwaZulu Natal-provinsen.

Men det är inte bara gamla koloniala referenser som har ersatts. Även neutrala namn som North Coast Road har politiserats. Istället för att spegla stadens historiska, arkitektoniska och geografiska realiteter, är gatunätet nu en hyllning till det styrande partiets hjältar. Både kända, som Oliver Tambo, Chris Hani, Che Guevara - och mer obskyra byråkrater och tjänstemän.


Harry Themba Gwala (1925-1995), ledare för ANC
och kommunistpartiet i KwaZulu/Natal.
Stalinist, krigsherre, agitator.


Det kanske mest kontroversiella exemplet är Harry Gwala, ANC-ledare och krigsherre i Kwa Zulu Natal, som var en av de drivande bakom det inbördeskrig som rådde mellan de båda befrielseorganisationerna ANC och Inkatha under början av 90-talet.

Ett annat kontroversiellt namnbyte är Durbans flygplats, som numera heter King Shaka International Airport. Visst, Kung Shaka är en ikon för zulufolket, landets största folkgrupp, eftersom han grundade zulunationen – men han drev samtidigt många andra folk och stammar på flykt under sina härjningar i början av 1800-talet.

Och däri ligger första delen av problematiken med den här typen av strikt politiserad namnpolicy. Den som är hjälte för den ene, är skurk för den andre.

Det andra problemet som nämns i debatten är kostnaderna. När ett förslag om att ändra 27 gatunamn i Pretoria lanserades för två år sedan, hävdade oppositionen att ändringarna med allt vad det innebar skulle gå lös på mer en halv miljard kronor – detta i ett land där en stor del av befolkningen fortfarande bor i plåtskjul.

Ett tredje problem är det kaos som uppstår. Särskilt när förändringarna sker så minutiöst som i Durban. Eftersom min karta var värdelös när jag var där, fick jag ta taxi överallt. Men det hjälpte inte mycket. Chaufförerna slet sitt hår och skakade på huvudet.

För det fjärde – och kanske det viktigaste i det sydafrikanska sammanhanget – är frågan om hur pass namnbytandet överensstämmer med de principer som Nelson Mandela grundade övergången till demokrati på. Det vill säga försoning istället för utrensning och hämnd. Till exempel insisterade han på att den gamla apartheidhymnen skulle ingå i den nya Nationalsången. Ett annat exempel är nya flaggan, som strängt taget är en blandning av Nederländernas och ANC:s flaggor.

Principen var att historien – även om den är smärtsam och ondskefull – inte skulle sopas under mattan – utan inkluderas som en del i det nya Sydafrika. Det är svårt att få ihop denna princip med utrensningsfilosofin i Durban.

Men just nu är det alltså Kapstaden saken gäller. Allmänheten har bjudits in att skicka in synpunkter och förslag. Tjänstemannen som är ansvarig för processen har lovat att inte göra det hela till politisk fotboll och Durban lyfts ofta fram som ett avskräckande exempel, inte som en förebild. Som debatten ser ut nu, är det mest troligt att det just blir de uppenbart stötande namnen som plockas bort. Som Verwoerd, Malan och Pirow– namn som ingen kommer att sakna.

Avannons
Fram till den siste oktober har kapstadsborna chans att yttra sig i frågan och beslut kommer att fattas i december.

____________________________
A p p e n d i x

Lista över de nya gatunamnen i Durban (Exceldokument)

Exempel på kontroversiella namn i Kapstaden

- Gatorna i townshipet Gugulethu betecknas NY17, NY104 och så vidare. NY står för native yard.

Daniel Francois (D.F.) Malan
1874-1959. Präst och redaktör. Tog över Nasionale Party, renodlade det och ledde det till seger i valet 1948 på apartheidplattform. Premiärminister 1948-1954.

- D.F. Malan Street

Hendrik Frensch (Hendrik) Verwoerd
1901-1966. Lade den akademiska grunden för apartheid. Försökte framställa systemet som logiskt och vetenskapligt försvarbart. Premiärminister 1958-1966. Sköts i huvudet under ett framträdande 1960. Mördades i parlamentet 1966.

- Hendrik Verwoerd Drive

Balthazar Johannes (John) Vorster
1915-1983. Hitlersympatisör under andra världskriget. Införde som justitieminister möjligheten att fängsla utan rättegång 1962. Premiärminister efter mordet på Verwoerd 1966 till han tvingades avgå efter en medieskandal 1978.

- Vorster Avenue
- Vorster Street
- John Vorster Avenue

Oswald Pirov
1890-1959. Justitieminister, sedan försvarsminister på 1929-1939. Träffade Hitler 1933 som han beundrade öppet. 1938 träffade han även Mussolini, Salazar och Franco. Bröt med Malans Nationalparti och lämnade politiken. Var åklagare under The Treason Trial 1956-61, där i princip alla kända ANC- och kommunistledare stod åtalade: Nelson Mandela, Oliver Tambo, Joe Slovo, Albert Luthuli, med flera, med flera. Samtliga frikändes.

- Oswald Pirov Street

Cecil John Rhodes
1853-1902. En av världshistoriens värsta imperialister och kolonialister. Drömde om ett en remsa av brittiskt territorium från Kap till Kairo. Skapade diamantbolaget De Beers och Consolidated Gold Fields of South Africa. Premiärminister över Kaphalvön 1890-96. Införde lagar som medförde att afrikanska arbetare tvingades emigrera till gruvområdena. Försökte störta den guldrika boerska republiken Transvaal. Grundade Rhodesia (Zambia & Zimbabwe).

- Rhodes Avenue
- Rhodes Drive
- Rhodes Street

Alfred Milner
1854-1925. Högkommissionär över Sydafrika 1897-1905. Provocerade fram Anglo-Boerska kriget 1899-1902.

- Milner Avenue
- Milner Road
- Milner Street
- Milner Way

Jan van Riebeeck
1619-1677. Skapade holländska ostindiska kompaniets färskvattenstation på Afrikas sydspets 1652 och var kolonins första kommendör. Lade grunden för det som skulle bli Sydafrika. Införde slaveriet, som kom att utgöra ryggraden av kolonins ekonomi fram till avskaffandet 1838.

- Riebeeck Street
- Jan van Riebeeck Road
- Jan van Riebeeck Street

2 kommentarer:

manen sa...

var det inte i det anglo-boerska kriget som man först började använda koncentrationsläger?

Tor Billgren sa...

Jo. Britterna uppfann dem.