söndag 24 oktober 2010

Det antika afrikanska inflytandet på de brittiska öarna

av TOR BILLGREN

Senaste numret av New African tar fasta på att oktober är Black History Month i Storbritannien. Det ofta försummade afrikanska inflytandet över Europa står i fokus, och intressantast är historikern Marika Sherwoods kartläggning av afrikanerna som levde på de brittiska öarna under det romerska imperiets dagar. Hon åberopar bland annat Tacticus observation, att många av de brittiska romarna hade ”mörk hy” och ”ovanligt krulligt hår”.

Andra bevis är Isistemplet i Londonium och bilderna av gudinnan och hennes son Horus, som ofta feltolkades som Maria och Jesusbarnet när man inte visste bättre. Men det var inte bara afrikaner från norr som dväljdes på de brittiska öarna för 2000 år sedan. En utgrävning av en romersk begravningsplats i York visade att 32% av de begravda kom från söder om Sahara.

Historien själv är alltså det viktigaste argumentet mot den etniska och kulturella homogenitetsromantik som just nu drar genom flera europeiska parlament. Det känns som att det är dags att utvidga Black History Month, både i tid och rum.

Publicerad i Sydsvenskan den 24 oktober 2010

Inga kommentarer: