torsdag 1 oktober 2009

Viktigt uppmärksamma återvändandet

av TOR BILLGREN

Idag skriver Sydsvenskan om en viktig afrikansk trend, nämligen återvändandet. Det är mycket prat och fokus på de tusentals människor som lämnar kontinenten på grund av kriminalitet, fattigdom och kleptokratiska politiker (se t.ex. Kevin Blooms bok Ways of Staying), men det är också angeläget att påpeka att det finns en parallell rörelse i motsatt riktning. Ur Görrel Espelunds artikel:

Exakt hur många liberianer som återvänt finns ingen statistik på. Men doktor Daniel Toweh säger att när han kom i juni 2006, blev han den trettioförste läkaren i landet, samtliga var återvändare.

Inga kommentarer: