fredag 2 oktober 2009

Så uttalas Ngcobo

av TOR BILLGREN

Det blev alltså Sandile Ngcobo som tar över positionen som chefsdomare över konstitutionsdomstolen i Sydafrika efter Pius Langa, som går i pension den 11 oktober. Jacob Zuma underströk vid presskonferensen vikten av ett oberoende rättssystem som inte låter sig påverkas av regeringen eller det politiska ledarskapet. Möjligen hade de stora orden klingat lite bättre om de inte hade yttrats framför en bakgrund av idel ANC-slogans. Väggen vid talarstolen var täckt med ANC:s valramsa "Together we can do more".

C:et i Ngcobo uttalas med ett klick, det lättaste av de tre klickljuden som finns i xhosa/zulu (de andra är q och x). Man uttalar det genom att föra tungan mot tänderna och dra in luft, så att det blir ett t-liknande ljud. Båda vokalerna är långa, fast den första betonas aningen mer.

Inga kommentarer: