onsdag 28 oktober 2009

"Just bring your penis to me"

av TOR BILLGREN

Idag fick jag en liten lapp när jag gick förbi The Taxi Ranks nedanför vår lägenhet och insåg att jag i princip är granne med Dr Maazi:
For men only

Penis Expert – money back guarantee

Try my new steaming method – (biocell herb method). I have your last solution – try me.

No pills needed. Just bring your penis to me. I will work on you penis and you will leave with surprise. Including:

1. Power for weak penis, stronger and harder
2. Gives feeling for sex – mentally
3. Stops quick ejaculation – quick sperming
4. Power for having long sex – many rounds
5. Size expansion, taller or larger

Dr Maazi har även rådgivning för kvinnor. Är din man svag i sängen? Är han snål med pengar? Misstänker du att han har en affär?

Som kronan på verket erbjuder han även astrologiska och magiska tjänster. Han kan berätta om framtiden, göra att man blir befordrad, skydda ens hem mot inbrott samt upprätta kontakt med döda släktingar. Tack, då vet jag vart jag ska vända mig.

Inga kommentarer: