lördag 17 juli 2010

Wiehe bemöter ANC-kritisk artikel

av TOR BILLGREN

Idag publicerar Sydsvenskan Mikael Wiehes svarmin artikel om ANC och antiapartheidrörelsen. Det är mycket glädjande att det äntligen blir debatt om denna viktiga och känsliga fråga. Lägg märke till att han motsäger Dan Jönssons påstående om att ANC-ledningen tog avstånd från necklace-avrättningar (SDS 16 juli 2010). Wiehe nämner mycket riktigt att Winnie Mandela hotade sina motståndare med denna behandling. Vad spelade det då för roll att ANC-ledaren Oliver Tambo beklagade användandet av metoden? Den omhuldades även i Radio Freedom och ANC:s publikation Sechaba.

Wiehe gör en beklaglig felläsning när han hävdar att jag skrivit att ANC dödade 200 misstänkta motståndare. Jag nämnde en siffra på 200 i min text, men den avsåg antalet som dödats med necklace mellan september 1984 till december 1985, det vill säga under upptakten till ANC:s Folkets Krig-kampanj. Den våldsspiral av sammanstötningar, lönnmord, vedergällningar och massakrer som denna kampanj utlöste krävde över 20000 dödsoffer, 3/4 av dessa efter Nelson Mandelas frigivning i februari 1990.

Jag har förstås många andra invändningar mot Wiehes text. En samlad kommentar på samtliga artiklar kommer i veckan. Länkar till gårdagens båda texter finns här: ANC-kritisk artikel bemött.

Inga kommentarer: