fredag 7 maj 2010

Jag föreläser i Malmö på söndag

av TOR BILLGRENDen 9 maj kl 13.00 föreläser jag på temat Nyanser av The Struggle – Aspekter av kampen mot apartheid som sällan fick plats i 80- och 90-talets nyhetsrapportering. Om den idealiserade och naiva bild av ANC och organisationens metoder som Sverige fortfarande tycks vara fångat i.

Lokal: Kommendanthuset, Malmö Museer.

Inga kommentarer: