onsdag 10 juni 2009

Positiva trender och alarmerande faktum i Sydafrikansk hiv-statistik

av TOR BILLGREN

Igår publicerades den senaste sydafrikanska hiv/aids-statistiken (år 2008). Andelen hivsmittade i landet ligger på 11%, det vill säga samma siffra som vid undersökningarna 2002 och 2005.

Den mest utsatta gruppen är kvinnor i åldern 25-29 år, där hela 32,7% bär på viruset. Siffran har varit oförändrad sedan 2002.

Det finns dock positiva trender. Rapporten har underrubriken "A Turning Tide Among Teenagers?", eftersom förekomsten av hiv/aids i åldersgruppen 15-24 har minskat från 10,3% (2005) till 8,6% (2008). Enligt rapportförfattarna beror minskningen på ökat kondomanvändande och att kvinnor generellt blivit bättre på att kräva kondom vid samlag. HIV-utbildningsprogram och ett öppnare samtalsklimat kring sex och hiv nämns också som förklaringar till den postiva trenden.

Andra positiva tecken är att förekomsten av hiv bland barn i åldern 2-14 år har minskat från 5,6% (2002) till 2,5% (2008). Samtidigt ökar andelen smittade bland de äldre, vilket förklaras med att man helt enkelt inte dör lika lätt av sjukdomen längre, tack vare bromsmedicinerna som numera distribueras i landet.

Rapportförfattarna listar följande framgångar de senaste åren:

-- Minskning av hiv bland barn i alla provinser utom i Mpumalanga (det finns sammanlagt nio provinser).
-- Minskning av hiv bland ungdomar i alla provinser utom KwaZulu-Natal och Mpumalanga.
-- Ökad medvetenhet om hiv-status. Mellan 2005 och 2008 fördubblades antalet människor som kände till sin hiv-status i åldersgruppen 15-49 år.
-- Ökat kondomanvändande totalt räknat.
-- Minskning av hiv-förekomst bland vuxna i fyra provinser: western Cape, Gauteng, Nortern Cape och Free State.
-- Antalet människor som nås av kommunikationsprogram om hiv har ökat.

... och följande utmaningar:

-- Förekomsten av hiv har stabiliserat sig, men på en hög nivå.
-- Förekomsten av hiv bland kvinnor i åldern 25-29 år är fortsatt mycket hög.
-- Sex mellan kvinnliga tonåringar och äldre män har ökat.
-- Promiskuiteten har ökat i Free State.
-- Kondomanvändningen är låg i western Cape.
-- Förekomsten av hiv bland vuxna ökade med 10,1 procentenheter i KwaZulu Natal och 5,0% procentenheter i Eastern Cape. I mindre utsträckning även i Mpumalanga och Limpopo.
-- Kunskapen om hur hiv överförs har minskat från 64,4% (2005) till 44,8% (2008)


Statistisk sammanfattning

Kön
Män: 7,9%
Kvinnor: 13,6%
Totalt: 10,9%

Ålder
2-14 år: 2,5%
15-24 år: 8,7%
25+ år: 16,8%

Befolkningsgrupp
Afrikaner: 13,6%
Vita: 0,3%
Färgade: 1,7%
Indier: 0,3%


Källor
"South African National HIV Prevalence, Incidence, Behaviour and Communication Survey, 2008" (PDF) publicerad av
The Human Sciences Research Council

Politicsweb

Inga kommentarer: