lördag 21 december 2013

Vit makt


I Axess Magasin nr 8 2013 recenserade jag boken "The Last Afrikaner Leaders" av historikern Hermann Giliomee.

"...det är inte empatiska frosserier i offrens lidande som gör oss visa av historien. Vill vi lära oss något på riktigt, gör vi klokast i att sätta oss in i och förstå mekanismerna hos förtryckaren."
Hela texten här.


Inga kommentarer: